A felvilágosodás még hitt a világ teremtésében, a 19. és 20. századi tudomány már fizikai magyarázatot próbált adni az univerzum létrejövetelére. Manapság egyre több tudós véli úgy, hogy a világ létrejötte mégsem magyarázható a tudománnyal: bár a "hogyanra" még akad, a "miértre" azonban nincs válasz.